top of page

CÁC GÓI GIÁ

Chúng tôi có gói giá phù hợp cho mọi người, mọi doanh nghiệp.

FTE

TOÀN THỜI GIAN TƯƠNG ĐƯƠNG

TỪ 200$

 • Phù hợp với các công ty lớn có số lượng giao dịch lớn

 • Không chênh lệch nhiều trong khối lượng công việc

 • Quy trình làm việc không thể chia ra thành thành từng đơn vị/giao dịch riêng lẻ

 • Quản lý dự án tận tâm

 • Hỗ trợ 24/7 qua email, điện thoại.

TÍNH THEO TỪNG GIAO DỊCH

TỪ 5$/ĐƠN VỊ

 • Phù hợp với các công ty có số lượng giao dịch ít hay mới khởi nghiệp

 • Giá được tính theo đơn vị hoặc giao dịch

 • Chi phí cố định dựa trên mỗi đơn vị hoặc giao dịch được hoàn thành

 • Đa dạng kỹ năng

 • Hỗ trợ 24/7 qua email, điện thoại.

TÍNH THEO KẾT QUẢ 

GÓI TỐI ƯU NHẤT

TỪ 1$/KẾT QUẢ

 • Phù hợp với mục đích kinh doanh hoặc công việc phức tạp chú trọng vào kết quả

 • Không có chi phí ẩn

 • Giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng bạn

 • Quản lý dự án tận tâm

 • Hỗ trợ 24/7 qua email, điện thoại.

bottom of page